Rechtsvormen

Met meerdere personen samen een pand kopen en beheren vraagt om een goede regeling van de eigendomsverhoudingen.

De (woon)vereniging als rechtsvorm biedt daarvoor in veel gevallen de beste mogelijkheden.

Een stichting is geen geschikte vorm, o.a. omdat deze vorm geen leden kent en vermogen niet aan bestuursleden mag worden uitgekeerd.

Andere rechtsvormen, zoals de coöperatieve vereniging of de BV liggen teveel in de bedrijfssfeer.

De wooncoöperatie is door de politiek geïntroduceerd als rechtsvorm ten behoeve van huurdersgroepen die huurwoningen in zelfbeheer willen overnemen van woningcorporaties.

Als de wooncoöperatie ook gebruikt wordt als rechtsvorm voor kopersgroepen die in gemeenschappelijk eigendom een pand of meerdere woningen willen kopen of in (ver)nieuwbouw willen realiseren, dan is o.i. de 'gewone' woonvereniging een betere vorm. Financiering van deze vorm van gemeenschappelijk eigendom loopt tegen dezelfde obstakels aan.

Mede-eigendom biedt voor kleine groepen (3-6 personen) mogelijkheden, maar vergt een goede afstemming tav het erfrecht

Voor een ongesplitst kadastraal perceel is de (Woon)vereniging de meest geschikte rechtsvorm om het gezamenlijke eigendom te regelen met de meeste zeggenschap over opvolgende bewoning voor de (blijvende) leden.

Bij een gebouw dat gesplitst is in appartementsrechten is er een wettelijk verplichte Vereniging van Eigenaren (VvE) om het gemeenschappelijke te regelen;

Neem voor meer informatie contact met ons op.