Taxatie

NWWI-Taxaties

Voor het bepalen van de waarde van een pand is vaak een taxatie door een erkend taxateur nodig. Bij particuliere woningen is het tegenwoordig gebruikelijk dat daarbij een valideringsverklaring wordt verstrekt, dwz dat de waarde van het pand wordt getoetst aan referentiepanden en dat die toetsing wordt gevalideerd door een valideringsinstelling, bekend als Nwwi-validering.

Voor  taxateurs buiten de grotere steden lukte het echter vaak niet om bij taxatie van een woonvereniging (voldoende) referentiepanden te vinden. De aard van de bewoning kwam dan in de regio te weinig voor.  Nwwi-validering was dan bij woonverenigingen niet mogelijk.

Sinds december 2017 is door het Nederlands Register voor Vastgoed Taxateurs (NRVT) een overeenkomst gesloten met de banken, die er op neerkomt dat  er voor financiering van woonverenigingen volstaan kan worden met een gewone taxatie, dus z√≥nder NWWI-validatie. Sinds 2020 moet er aanvullend door een tweede taxateur een plausibiliteitsverklaring worden opgesteld.
De taxatie moet opgesteld zijn volgens de gebruikelijke kenmerken van taxaties volgens de modellen van bijv. NVM of VBO.