top of page
Schilderij Nederlands landschap

Stappenplan

Hoe pak je een project met gezamenlijk wonen aan? Elk project is uniek. Bepaal vooral zelf wat voor jullie klopt. Toch hebben we een paar nuttige tips die jullie wellicht op weg kunnen helpen:

Jullie kunnen aan de slag met de volgende vragen:

 • Stel een groep mensen waar jullie gezamenlijk mee willen gaan wonen

  • De groepsgrootte bepaalt het benodigde pand/stuk grond én het beschikbare bruto-inkomen en vermogen.

  • De groepsgrootte heeft invloed op de woonsfeer en de (wijze van) besluitvorming.

  • Iedereen is nodig! Bij grotere groepen is het vaak verstandig om te kijken naar kwaliteiten in de groep. Niet iedereen hoeft er constant bij betrokken te zijn. Hou iedereen wel betrokken, maar bepaal wie de eerste stappen gaan zetten.

  • Bepaal de kwaliteiten binnen de groep:

   • De Doeners: hands on type. Actie

   • De Denkers: alle voors en tegens. Overzicht.

   • De Weters: kennis en specialist op bepaalde gebieden. 

   • De Dromers: creativiteit en schoonheid.

   • (Iedereen beschikt over alle kwaliteiten. Kijk wat jouw sterkste voorkeur heeft)

 • Maak een document/presentatie hoe jullie gezamenlijk willen wonen.

  • Probeer één of twee zinnen te maken waarin jullie gezamenlijke ideeën zoveel mogelijk in verwerkt zitten​

  • Bepaal welke onderwerpen voor jullie allemaal belangrijk zijn.

  • Indien mogelijk, maak een hiërarchie wat het belangrijkst is tot het "minst" belangrijke onderwerp

  • Bepaal bij elk onderwerp wat jullie gezamenlijke visie daarop is.

  • Bepaal bij elk onderwerp welke stappen er nodig zijn voor de korte, middellang en lange termijn.

  • Vier samen de uitkomst van dit document/presentatie en stap er samen in.

  • (deze presentatie (of onderdeel ervan) kan/is meestal belangrijk voor gemeenten en/of hypotheekverstrekkers)

 • Onderwerpen bij de bepaling van het benodige pand/ruimtes/stuk grond

  • In welke regio willen jullie wonen?

   • bepaal samen op basis van persoonlijke voorkeur welk gebied een gezamenlijke voorkeur heeft​

  • Hoeveel privéruimte zijn er minimaal noodzakelijk of te realiseren?

  • Welke ruimten (keuken, badkamer, huiskamer, ) willen jullie met anderen delen? 

  • Willen jullie gemeenschappelijke ruimtes, zoals een logeerkamer, ontmoetingsruimte, berging en/of hobbyruimte?

  • Is er een tuin? Willen jullie die samen met anderen delen en onderhouden?

  • Willen jullie (huis)dieren? En zo ja, welke, hoeveel en vanuit welk idee?

  • Willen jullie gasten kunnen ontvangen? Is daar een aparte logeerruimte voor nodig?

  • Is er sprake van (mogelijk) gezamenlijke zorg(inkoop)? Wat is daarvoor noodzakelijk?

  • Willen jullie Tiny houses, yurts of andere roerende zaken neerzetten

 • Welke gezamenlijke activiteiten willen jullie ondernemen? En hoe vaak? Denk aan:

  • ​Gezamenlijk eten

  • Gemeenschappelijke boodschappen doen

  • Schoonmaken

  • Gezamenlijk onderhoud

  • Feesten, uitgaan of zelfs gezamenlijk vakantie houden?

  • Gezamenlijk klimaatneutraal (ver)bouwen

  • (Moes)tuin, voedselbossen, dieren

 • Welke vormen van besluitvorming zijn er en welke spreekt jullie aan?

  • Probeer samen al te kijken naar jullie gewenste omgangsvormen​

  • Verdiep je in diverse vormen van besluitvorming en bepaal welke het beste bij jullie past

  • Maak een kort document van maximaal 10 punten hoe jullie met elkaar om willen gaan.

Hoe groter de groep, hoe meer afspraken er noodzakelijk zijn. Belangrijk is dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met afspraken over bovengenoemde zaken. In het heetst van de strijd zijn vooraf gemaakte afspraken de basis om elkaar nog te kunnen "horen", ook al heb je daar op dat moment even geen ruimte voor. Geen afspraken betekent vaak een voorloper op een welles/nietes situatie die vaak tot het begin van het einde leidt.

STUT-Consult kijkt graag mee bij deze processen. Om bepaalde zaken te kunnen regelen bij gemeenten, provincie en hypotheekverstrekkers zijn goed onderbouwde plannen vaak cruciaal!

Maak nu nog een afspraak voor een kosteloos oriëntatiegesprek

bottom of page