top of page
Woonboten aan kade

Rechtsvormen

Met meerdere personen samen een pand kopen en beheren vraagt om een goede regeling van de eigendomsverhoudingen. Het gaat hier om zowel de publiekrechtelijke alsmede de privaatrechtelijke verhoudingen. STUT Consult bepaalt samen met jullie wat in jullie geval de beste oplossing is.

 

Hier alvast een kleine opsomming van mogelijkheden:

 • De (woon)vereniging als rechtsvorm biedt in veel gevallen de beste mogelijkheden.

  • leden met individueel eigendom

  • flexibel bij wisselingen​

  • één woonvergunning nodig

 • Een stichting is meestal geen geschikte vorm

  • geen leden

  • geen individueel eigendom

  • geen individuele vermogensopbouw

 • Andere rechtsvormen, zoals de coöperatieve vereniging of de BV liggen in de bedrijfssfeer. Dat is meestal niet praktisch en gewenst. Wonen is immers een privé kwestie en geen bedrijf.

 • De wooncoöperatie is door de politiek geïntroduceerd als rechtsvorm ten behoeve van huurdersgroepen die huurwoningen in zelfbeheer willen overnemen van woningcorporaties.

  • meerdere woonvergunningen nodig​

  • meer op huurders gebaseerd

  • vennootschapsbelasting

  • Als de wooncoöperatie gebruikt wordt als rechtsvorm voor kopersgroepen die in gemeenschappelijk eigendom een pand of meerdere woningen willen kopen of in (ver)nieuwbouw willen realiseren, dan is volgens STUT Consult de 'gewone' woonvereniging een betere vorm. Financiering van beide vormen van gemeenschappelijk eigendom loopt tegen dezelfde obstakels aan.

 • Mede-eigendom biedt voor kleine groepen (3-6 personen) goede mogelijkheden,

  • goed te financieren​

  • ideaal voor familie of andere lange sterke relaties

  • vergt een goede afstemming ten aanzien van het erfrecht.

  • niet flexibel bij wisseling

 • Vereniging van Eigenaren: bij een gebouw dat gesplitst is in appartementsrechten is er een wettelijk verplichte Vereniging van Eigenaren (VvE) om het gemeenschappelijke te regelen;​

Voor een ongesplitst kadastraal perceel is de (Woon)vereniging de meest geschikte rechtsvorm om het gezamenlijke eigendom te regelen met de meeste zeggenschap over opvolgende bewoning voor de (blijvende) leden. STUT Consult is het enige advies en bemiddelingsbureau dat hierin is gespecialiseerd. In samenwerking met onze gespecialiseerde notaris en hypotheekverstrekkers verzorgen wij de realisatie van jullie woonproject!

 

Willen jullie meer weten over Gemeenschappelijk Eigendom of over STUT Consult, vraag een eerste kostenloos orientatiegesprek aan.

of willen jullie ons direct inschakelen voor advies, begeleiding, of bemiddeling, vraag om een offerte op basis van een eerste intakegesprekl.

 

Bel of mail naar de adviseurs van STUT Consult:

Wij begeleiden door het hele land!

Ralph van Leeuwen 

06 - 54 98 55 33

rvanleeuwen@stut-consult.nl 

 

Bezoekadres Utrecht

Hof van Cartesius

Vlampijpstraat 84

3534 AR Utrecht


Peter Sturkenboom 

06 - 10 497 019,

psturkenboom@stut-consult.nl

Bezoekadres Nijmegen

Vossenlaan 8
6531 SL Nijmegen

Post sturen aan: STUT Consult , Vossenlaan 8, 6531 SL Nijmegen

KvK: 10043766
BTW-nummer: NL807075255B01

bottom of page