top of page
Ouderwetse Nederlandse huizen

Overige zaken

NWWI-Taxaties

 

Voor het bepalen van de waarde van een pand is vaak een taxatie door een erkend taxateur nodig. Bij particuliere woningen is het tegenwoordig gebruikelijk dat daarbij een valideringsverklaring wordt verstrekt, dat wil zeggen dat de waarde van het pand wordt getoetst aan referentiepanden en dat die toetsing wordt gevalideerd door een valideringsinstelling, bekend als Nwwi-validering.


Voor taxateurs buiten de grotere steden lukte het echter vaak niet om bij taxatie van een woonvereniging (voldoende) referentiepanden te vinden. De aard van de bewoning komt dan in de regio te weinig voor.  Nwwi-validering is dan bij woonverenigingen niet mogelijk.

 

Sinds december 2017 is door het Nederlands Register voor Vastgoed Taxateurs (NRVT) een overeenkomst gesloten met de banken, die er op neerkomt dat  er voor financiering van woonverenigingen volstaan kan worden met een gewone taxatie, dus zónder NWWI-validatie. Sinds 2020 moet er aanvullend door een tweede taxateur een plausibiliteitsverklaring worden opgesteld.

De taxatie moet opgesteld zijn volgens de gebruikelijke kenmerken van taxaties volgens de modellen van bijv. NVM of VBO.  

 

Willen jullie meer weten over Gemeenschappelijk Eigendom of over STUT Consult, vraag een eerste kostenloos orientatiegesprek aan.

of willen jullie ons direct inschakelen voor advies, begeleiding, of bemiddeling, vraag om een offerte op basis van een eerste intakegesprekl.

 

Bel of mail naar de adviseurs van STUT Consult:

Ralph van Leeuwen (Utrecht)       

06 - 54 98 55 33

rvanleeuwen@stut-consult.nl 


Peter Sturkenboom (Nijmegen)

06 - 10 497 019,

psturkenboom@stut-consult.nl

Bezoekadres STUT Consult

Dominicanenstraat 107 (ingang souterrain)
6521 KB Nijmegen

Post sturen aan: STUT Consult , Dominicanenstraat 109 , 6521 KB Nijmegen  

KvK: 10043766
BTW-nummer: NL807075255B01

bottom of page