Brochure

Informatie over rechtsvormen en financiële organisatie en een uitgebreider stappenplan vindt u in de brochure

"Samen wonen, Samen kopen, gemeenschappelijk Eigendom van woonruimte

 

U kunt de brochure bestellen als digitaal pdf-bestand, prijs: 5 Euro.
Een papieren versie kost 9 Euro (meerprijs ivm. portokosten).

Om te bestellen dient u vóóraf de kostprijs ad € 5,00 (papieren versie: € 9,00) te betalen op bankrekening nr.: NL39 RABO 0157 8058 40 ten name van
stichting STUT  in Nijmegen, onder vermelding van uw naam, e-mailadres, en postadres (mét postcode).

Mail altijd uw naam en adresgegevens naar info@stut-consult.nl
Vermeldt in uw bericht duidelijk uw naam, adres, mailadres, telefoonnummer, + "bestelling brochure GEW"

Als u de brochure in de papieren versie wenst te ontvangen vermeldt dit dan duidelijk bij uw bestelling en overboeking!


1.       Goede penningmeesters controleren!

Om te voorkomen dat er betalingsachterstanden ontstaan is het belangrijk als de penningmeester maandelijks controleert of noodzakelijke betalingen inderdaad zijn uitgevoerd. Op die manier houd je de vinger aan de pols. Voor een goed overzicht is het handig als álle betalingen via de bankrekening van de woonvereniging lopen, ook voor leningen van individuele leden waarvoor de woonvereniging mededebiteur is. Vraag het betreffende lid anders eens per kwartaal om betalingsafschriftenHome  >  Brochure