Financiering

Voor het financieren van de aankoop van een pand en ook voor het financieren van de inkoopsom bij toetreding van een individueel lid tot een woonvereniging moet meestal geld geleend worden van een bank.

Bij appartementen en grondgebonden particulier eigendom kan iedere eigenaar de eigen woning/appartement zelf financieren bij een bank van eigen keuze.

Bancaire financiering van samenwoonprojecten van 3 of meer personen is altijd maatwerk. In het verleden waren er enkele banken die zich daarop richtten.
Voor bestaande woonverenigingen die reeds klant zijn van een bank en daar leningen hebben uitstaan blijft het mogelijk om nieuwe leningen te verkrijgen, bijv. in het kader van ledenwisselingen, voor onderhoud en/of renovatie.

De meeste banken willen geen leningen verstrekken aan nieuwe woonverenigingen en/of de leden daarvan !
Zie voor de meest recente ontwikkelingen onder het kopje 'Info & Nieuws'.

LET OP:  LENEN KOST GELD   !!!


Bij financiering zijn belangrijke aandachtspunten: de verhouding van de waarde van het pand ten opzichte van de financieringssom en de verhouding van de woonlasten tot het individuele inkomen. Nu en in de toekomst moeten de bewoners de woonlasten kunnen opbrengen. Wij besteden daar als financieringsbemiddelaars veel zorg aan.

De meeste hypotheekvormen voor particuliere huiseigenaars zijn ook geschikt voor de financiering van gemeenschappelijk eigendom. Soms vergt dat enkele aanpassingen, o.a. in verband met de fiscale regelingen. 

Het financieren van gemeenschappelijk eigendom is maatwerk. Laat u tijdig door ons informeren!  


Wij werken als hypotheekadviseurs volgens de richtlijnen van de AFM en zijn aangesloten bij het klachteninstituut Kifid.
(Klik hier om het Dienstverleningsdocument te downloaden)